De pups met de leeftijd van 6 maanden.

Om te beginnen Loena, Hidde, Dirk, Aafke, Flip, Lucca en als laatste Fenna